Arbetslivserfarenhet

Ekord AB - Göteborg, Sverige

Koordinator , september 2023

Under min tid hos Ekord har jag skrivit företagets allmänna riskbedömningsdokument, lett utvecklingen och arbetet kring riskbedömning av kunder, hantering av avtal, kundkännedom och interna processer kring det. Tagit över onboarding till det egenutvecklade redovisningssystemet och skött den löpande bokföringen för ett 30-tal kunder.  

Zimpler AB - Göteborg, Sverige

Cash Management Associate , april 2022 

Zimpler sysslar likt Trustly med betallösningar. På Zimpler fokuserade jag på att samla information om flödet av klient- och företagsmedel och med hjälp av den insamlade datan skapa en analys och prognos. Analysen använde jag sedan för att lägga upp en plan för interna transaktioner mellan banker, länder och valutor. Jag hade även ansvar för all administration som rörde bakerna. Då företaget är i ett tidigt stadie tog jag intiativet att skapa mycket dokumentation i form av policys och guider, sätta rutiner och testa olika funktioner hos bankerna. Företaget genomgår omstruktureringar och därmed försvinner min tjänst.

Frejs konsulter- Göteborg, Sverige

Praktikant LIA 1, septemer 2021 - november 2021 
Praktikant LIA 2, februari 2022 - maj 2022

På min praktik hos Frejs har jag främst gjort löpande bokföring i Fortnox, bokslut och månads/kvartals-avstämningar i Capego. Jag har även fått vara med på kundmöte. Kunderna har varit i alla möjliga branscher. Andra program som jag fått jobba i är Visma E-ekonomi, MaxPa och Visma lön. 

Trustly Group AB - Stockholm, Sverige

Cash Management Associate , januari 2019 

Min huvudsakliga uppgift var Target Balancing. Jag hade ansvar för ca 200 bankkonton i 9 olika valutor. Målet var att säkerställa att tillräckligt med medel fanns på alla konton dygnet runt. Detta gjordes genom att skapa algoritmer för hur systemet skulle fördela medel. Jag jobbade mycket nära Banking Relations-teamet. I mina arbetsuppgifter ingick även att upptäcka och undersöka transaktioner som inte skickats eller kommit fram. Jag använde dagligen banker över hela Europa. Förutom detta innebar min roll även att sätta upp användare och andra mindre uppgifter samt monitorering av bankkonton, valutor och transaktioner.

Trustly Group AB - Sliema, Malta 

Team Leader & Payment Agent consumer line, juni 2016

Som team leader var min uppgift att leda och utveckla det konsumentfokuserade teamet inom supportavdelningen. Det inkluerade ansvar för FAQ-sidan, coachning och utbildning av teammedlemmar om nya produkter eller fördjupning av befintliga kunskaper. Skriva interna manualer för våra produkter och verktyg. Skapa och dokumentera nya rutiner samt se till att teamet följer rutiner och hanterar inkommande kontakter på bästa sätt.

Best AI Website Creator